Abecedný filter
Príbuzné heslá

PreLex

PreLex je databázou medziinštitucionálnych legislatívnych postupov, ktorá umožňuje sledovať hlavné fázy rozhodovania medzi Komisiou a ostatnými inštitúciami. Navyše slúži ako archív všetkých procesov rozhodovania EÚ od roku 1965. K poskytovaným informáciam patria:

  • fáza postupu,
  • informácie o rozhodnutí a schválení inštitúcií EÚ,
  • mená osôb v zodpovednosti,
  • zodpovedné útvary,
  • referencie dokumentov

Prelex PreLex je databázou medziinštitucionálnych legislatívnych postupov, ktorá umožňuje sledovať hlavné fázy rozhodovania medzi Komisiou a ostatnými inštitúciami. umôžnuje sledovať činnosti rôznych zúčastnených inštitúcii (Európsky parlament,Európsky parlament je jediný priamo volený orgán Európskej únie. 785 poslancov je volených každých 5 rokov voličmi vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Rada, Hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov,Výbor regiónov so sídlom v Bruseli slúží ako miesto pre zviditeľnenie sa regiónov a oblastí členských krajín v EÚ. Európska centrálna banka,Európska centrálna banka je bankou pre jednotnú európsku menu - euro. Jej úlohou je udržiavať nákupnú hodnotu eura a tak prispievať k cenovej stabilite v eurozóne. Súdny dvor atď.). Takto sa človek môže informovať o aktuálnom stave jednotlivých  procesov rozhodnutia. Týmto spôsobom sa dá sledovať celý proces rozhodovania od návrhu, cez interinštitucionálne etapy až po schválenie alebo odmietnutie zákona.

Každý môže priamo konzultovať dostupné texty v elektronickej podobe (dokumenty KOM, Úradný vestník, dokumenty Európskeho parlamentu, tlačové správy Rady, atď.).

 

Stránka PreLex

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies