Abecedný filter

Prelievanie

Základom neofunkcionalistickej teórie európskej integrácie Integráciu ako takú možno chápať ako proces postupného vzdávania sa časti právomocí a suverenity národného štátu v prospech spoločných inštitúcií a orgánov, ktoré majú zabezpečiť výkon práv a zavedenie nových politíkje koncept tzv. prelievania (spillover). Integrácia má expanzívny charakter, pretože integrácia v jednej oblasti postupne vedie k integrácii v ďalších. Deje sa tak pričinením nielen národných, aj novo vznikajúcich nadnárodných elít.

V počiatkoch európskej integrácie bolo dôležité funkcionálne a politické prelievanie.Integrácia má expanzívny charakter, pretože integrácia v jednej oblasti postupne vedie k integrácii v ďalších. Funkcionálne prelievanie znamená, že integrácia v jednom sektore vedie k integrácii v ďalšom. Ekonomika moderných štátov je zložená z navzájom tak úzko prepojených častí, že je vylúčené, aby sa jedna časť integrovala a iná ostala mimo integračných snáh. Tlak na integráciu bude postupne tak narastať a silnieť, že nebude možné odolať integrácii ďalších oblastí. Politické prelievanie súvisí s nutnosťou vzniku spoločných regulatívnych orgánov, ktoré budú spravovať integrované sektory. Tieto orgány budú mať nadnárodný charakter, budú mať vlastné záujmy, ktoré budú presadzovať bez ohľadu na záujmy národných vlád. Aj činnosť záujmových skupín sa postupne presunie z úrovne členských štátov na európsku úroveň.

Stagnácia procesov európskej integrácie v 60. rokoch vyvracala teóriu o prelievaní a teoretici neofunkcionalizmu boli nútení v záujme vysvetlenia tohto javu zaviesť termín „odlievanie“ (spill-back) ktorý sa vzťahuje k negatívnej reakcii na minulú integráciu.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies