Abecedný filter

Princíp regaty

Princíp regaty bol prijatý na Helsinskom summite v roku 1999 ako základný princíp predvstupových aktivít. Európska únia jeho prostredníctvom zrušila rozdelenie kandidátskych krajín na dve skupiny (Luxemburskú a Helsinskú) a začala rokovanie o vstupe so všetkými kandidátskymi krajinami okrem Turecka. Únia rozhodla, že každá krajina bude posudzovaná individuálne podľa pokroku vo vyjednávaní.

Predpokladom princípu regaty je objektívne hodnotenie pokroku každého z kandidátskych štátov v plnení kritérií na členstvo v Európskej únii. O termíne prijatia každého štátu do EÚ má rozhodovať kvalita jeho pripravenosti. Všetci kandidáti majú teda rovnaké šance. Táto politika umožňuje krajinám plniť individuálne podmienky členstva a v prípade, že niečo zmeškali, toto zameškané môžu dobehnúť.

Schválenie tohoto princípu znamenalo jednoznačný prelom vo vzťahu EÚ ku kandidátskym krajinám.

 

Centrum pre európsku politiku: Slovník EÚ: Princíp regaty

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies