Abecedný filter
Príbuzné heslá

Program Marco Polo

V roku 2001 predložila Komisia Európskemu parlamentu Bielu knihu „Európska dopravná politika pre 2010: čas na rozhodnutie sa“. Týmto dokumentom začal program Marco Polo,Ide o finančný nástroj podpory medzimodálnej a cezhraničnej dopravy v EÚ a medzi EÚ a susednými krajinami. pomenovaný po talianskom stredovekom obchodníkovi a cestovateľovi Markovi Polovi. Program je nástupcom programu PACT.

Je finančným nástrojom, ktorý:

  • podporuje medzimodálnu dopravu, t.j. kombináciu rozličných druhov dopravy, napríklad ľodou, vlakom alebo lietadlom,
  • podporuje cezhraničné dopravné cesty, aj s krajinami mimo EÚ (TEN-T).

Cieľom programu je:

  • odbremenenie cestnej dopravy a zníženie zaťaženia životného prostredia premiestnením dopravy na lode, vlaky a lietadlá,
  • spojenie štátov EÚ dopravnými cestami a tým podpora transnacionálnej dopravy na európskom vnútornom trhu.

V dobe 2003-2006 poskytoval Marco Polo 100 milión eur pre EÚ-25 a Nórsko, Island, Lichtenštajnsko a Rumunsko.

Od roku 2007 začína v novom rozpočtovom období Marco Polo II. Marco Polo II bol vypracovaný na konferencii Marco Polo 29.-30. júna 2006 v Budapešti. Poskytne finančné prostriedky 400 miliónov eur, obsahuje nové nástroje, ako napríklad podporu nových nariadení na predchádzanie dopravným zápcham, a počíta sa aj s jeho rozšírením na susedné krajiny EÚ.

http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/index_en.htm

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies