Abecedný filter

Protikorupčná správa

Správa o boji proti korupcii EÚ. Prvú správu tohto druhu vydala Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. vo februári 201. Správa pokrýva situáciu v oblasti boja proti korupcii v 28 členských štátoch EU. Vo všeobecnej kapitole obsahuje hlavné zistenia a trendy v rámci celej EU, za ňou nasledujú kapitoly, ktoré sú venované osobitne každému členskému štátu, vrátane Slovenska. Správa je zameraná nielen na diagnostiku problémov – EK v nej navrhuje aj konkrétne riešenia pre každú členskú krajinu.

Pokiaľ ide o SR, Komisia považuje za kľúčové oblasti:  nezávislosť súdnictva, stíhanie korupcie (prokuratúra a súdy), financovanie politických strán, čerpanie eurofondov a verejné obstarávanie. 

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies