Abecedný filter
Súvisiaca anketa
Potrebuje Európa vlastnú armádu?
31 %
69 %
Spolu hlasovalo 11034 ľudí.Rada Európy

Rada Európy Rada Európy je organizáciou európskych štátov založenou na medzivládnom princípe. Existuje oddelene od všetkých ostatných európskych integračných štruktúr. Bola založená v máji 1949 v Londýne a jej sídlom sa stal francúzsky Štrasburg.je organizáciou európskych štátov založenou na medzivládnom princípe. Existuje oddelene od všetkých ostatných európskych integračných štruktúr. Bola založená v máji 1949 v Londýne a jej sídlom sa stal francúzsky Štrasburg.

Vznikla z iniciatívy francúzskej vlády, ktorá chcela, aby sa Rada Európy stala základom ďalšej európskej integrácie. Jej snahy zmarila aktivita Veľkej Británie, ktorá obmedzila právomoci Rady len na poradný orgán. Londýn sa postavil aj proti snahe Francúzov a Talianov, aby sa novovznikajúca organizácia volala Európska únia.

5. mája 1949 podpísali vo Westminsteri prestavitelia desiatich krajín zmluvu obsahujúcu Štatút Rady Európy. K pôvodným členom (Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Dánsko, Francúzsko, Veľká Británia, Írsko, Taliansko, Nórsko a Švédsko) postupne pribúdali ďalšie. Počet členov narástol na súčasných 46 krajín.

Štatút Rady Európy bol sformulovaný na základe medzivládneho princípu, to znamená, aby bola zachovaná suverenita národných vlád. Oficiálnym hlavným cieľom bolo dosiahnutie „väčšej jednoty medzi členmi za účelom ochrany a realizácie ideálov a princípov, ktoré sú ich spoločným dedičstvom, a zjednodušenie ich hospodárskeho a sociálneho rozvoja“.

Aj napriek tomu, že pokusy urobiť z Rady základ integračných snáh Európy zlyhali, jej aktivity zamerané na oblasti kultúry, sociálnych a právnych záležitostí nestagnovali. V roku 1961 Rada prijala Európsku sociálnu chartu. Najvýznamnejším výsledkom jej práce sa stala Európska dohoda o ochrane základných ľudských práv a slobôd (1950). Na zaistenie jej vynútiteľnosti vznikol Európsky súd pre ľudské práva (1959), do ktorého kompetencie patrí skúmanie rozhodnutí súdnych orgánov členských krajín.

Najvyšším orgánom je Výbor ministrov, ktorý prijíma rozhodnutia jednomyseľne. Je zložený zo 46 ministrov zahraničných vecí, alebo ich štrasburgských zástupcov. Parlamentné zhromaždenie nie je priamo volené, ale je zložené z delegátov národných parlamentov. Združuje 630 členov (315 reprezentantov a rovnaký počet ich zástupcov).

Rada Európy bola založená s cieľom chrániť ľudské práva, parlamentnú demokraciu a právny štát, rozvíjať cezhraničné dohody na štandardizáciu sociálnych a právnych záležitostí a zvyšovať povedomie európskej identity založenej na spoločných hodnotách. Od roku 1989 k jej aktivitám pribudlo sledovanie ľudských práv v postkomunistických krajinách strednej a východnej Európy, pomoc týmto krajinám pri konsolidácii politického, právneho a ústavného rámca, rovnako ako pomoc pri ekonomických reformách. Zároveň týmto krajinám poskytovala nevyhnutné know-how v oblasti ľudských práv, demokracie na lokálnej úrovni, vzdelávaní, kultúre a životnom prostredí.

Na Viedenskom summite v októbri 1993 si Rada stanovila nové politické ciele – stala sa strážcom demokratickej bezpečnosti, ktorá je dôležitým doplnkom vojenskej bezpečnosti a nevyhnutným predpokladom pre stabilitu a mier na kontinente.

Na druhom summite hláv štátov a vlád v Štrasburgu 1997 bol schválený akčný plán na upevnenie pozície Rady Európy v štyroch oblastiach: demokracia a ľudské práva, sociálna kohézia, bezpečnosť občanov a demokratických hodnôt a kultúrna diverzita.

Organizácia sa neustále rozrastá a rozširuje svoje aktivity zamerané na monitoring dodržiavania podmienok a záväzkov, ktoré sa jej členovia zaviazali plniť, keď do organizácie vstupovali. Od novembra 1990, keď sa Rada rozšírila o 21 krajín strednej a východnej Európy ju možno považovať za organizáciu, ktorá reprezentuje Európu v širšom ponímaní.


Rada Európy - http://www.coe.int/ (EN), http://www.radaeuropy.sk/ (SK)

Kľúčové dátumy - http://www.coe.int/T/E/Com/About_Coe/dates.asp

Európsky súd pre ľudské práva - http://www.echr.coe.int/echr

Európska sociálna charta - http://www.radaeuropy.sk/?1208 (EN)

 

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies