Abecedný filter

Rada baltských štátov

Rada baltských štatov (z angličtiny Council of the Baltic Status) je politické fórum pre regionálnu medzivládnu spoluprácu. Jedenásť členských krajín (Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Island, Lotyšsko, Litva, Nórsko, Poľsko, Rusko, Švédsko) sa nachádza v oblasti Baltského mora. Za člena sa považuje aj Európska komisia.Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie.

Rada baltských štatov bola založená v Kodani v r. 1992 ministrami zahraničných vecí ako odpoveď na geopolitické zmeny v tejto oblasti po ukončení studenej vojny. Funkciou rady je stanovovať ciele, tvoriť „akčný plán“, iniciovať nové projekty a podporovať vzájomnú výmenu nápadov týkajucich sa regionálnych zaležitostí. Stály medzinárodny sekretariát rady vznikol  v r. 1998 a sídli v Štokholme.

Organizačnú štruktúru tvoria:

  • summit Označenie „summit“ sa vzťahuje na zasadania Európskej rady, ktoré sa konajú minimálne raz za pol roka, spravidla však štyrikrát ročne.Baltského mora, na ktorom sa stretávajú predsedovia vlád členských štátov a prezident Európskej komisie
  • Rada baltských štátov, ktorá sa skladá z ministrov zahraníčnych veci a jedného člena Európskej Komisie
  • Výbor vyšších funkcionárov a sektorových zástupcov


www.cbss.st

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies