Abecedný filter

REACH

Cieľom legislatívy REACH Cieľom legislatívy REACH je zlepšiť ochranu životného prostredia i zdravia obyvateľov EÚ dôslednejšou kontrolou používaných chemických látok. REACH je skratkou plného názvu Registrácia, Evaluácia a Autorizácia Chemických látok.je zlepšiť ochranu životného prostredia i zdravia obyvateľov EÚ dôslednejšou kontrolou používaných chemických látok. REACH je skratkou plného názvu Registrácia, Evaluácia a Autorizácia Chemických látok.

Chemické látky zavádzané na trh Európskej únie (dovážané alebo vyrábané v EÚ) prechádzajú komplexným systémom hodnotenia od roku 1981. Mnohé z používaných chemikálií však boli zavedené pred tým, preto sa podrobnej kontrole vyhli.

V roku 2003 tak navrhla Komisia novú legislatívu REACH s cieľom skontrolovať zdravotné a environmentálne dopady asi 30 000 chemických látok z približne 100 000, ktoré sa dnes každodenne využívajú spotrebitelia či priemysel. Podľa Európskej komisie sú informácie o bezpečnosti asi 99% z nich len „schematické“, keďže vstúpili na trh po roku 1981.

Legislatíva kladie vyššiu mieru zodpovednosti na plecia výrobcov a distributérov pri podávaní bezpečnostných informácií o chemických látkach – budú musieť zhromažďovať údaje o ich vlastnostiach a registrovať ich v centrálnej databáze. Chemická agentúra, so sídlom vo Fínsku, potom pôsobí ako centrály bod systému REACH: spravuje databázu dôležitú pre fungovanie systému, koordinuje hlbšie preskúmanie podozrivých látok a vedie verejnú databázu, v ktorej môžu spotrebitelia i experti nájsť informácie o nebezpečných chemikáliách.

Prijímanie legislatívy sprevádzal tvrdý lobing zo strany chemických firiem, výrobcov i dovozcov, a spotrebiteľských a environmentálnych organizácií. Korporátny sektor tvrdil že REACH môže ohroziť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, mimovládne organizácie zas poukazovali na zdravotné a environmentálne riziká nedostatočne prísneho systému.

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach.htm

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies