Abecedný filter

Reding, Viviane

Podpredsedníčka Európskej komisie pre spravodlivosť, základné práva a občiantsvo

Viviane Reding Komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá (2004 - 2009)sa narodila 27. apríla 1951 v Esch-sur-Alzette (Luxembursko). Je vydatá a má tri deti. Získala doktorát univerzity Sorbonne v Paríži.

Komisárka zasvätila svoj život politike a žurnalistike. Čoskoro po ukončení štúdií začala publikovať v Luxemburskom slove a o rok neskôr bola zvolená za poslankyňu parlamentu. Profesii žurnalistky ostala verná až do svojho nástupu na post komisárky Európskej Komisie v roku 1999 (v rokoch 1978-1999 publikovala v už spomenutom Luxemburskom slove a v rokoch 1986 - 1998 zastávala post prezidentky Luxemburskej únie žurnalistov). V roku 2004 jej bola udelená Medaila Roberta Schumanna.

Akademická kariéra

 • doktorát z humanitných vied, univerzita Sorbonne v Paríži
 • 2004 doktorát Honoris Causa Hu Chen University (Taiwan)
 • 2004 doktorát Honoris Causa Janovskej univerzity (Taliansko)
 • 2004 doktorát Honoris Causa Turínskej univerzity (Taliansko)

Politická kariéra

 • 1979 - 1989 poslankyňa Luxemburského parlamentu (pôsobila aj na poste predsedníčky parlamentného Sociálneho výboru)
 • 1981 - 1999 členka Samosprávnej rady mesta Esch
 • 1988 - 1993 prezidentka Kresťansko-sociálnych žien
 • 1995 - 1999 podpredsedníčka Kresťansko-sociálnej strany
 • 1989 - 1999 poslankyňa Európskeho parlamentu (V rokoch 1989 - 1992 predsedníčka Petičného výboru, v rokoch 1992 - 1994 podpredsedníčka Sociálneho výboru, v rokoch 1997 - 1999 podpredsedníčka Výboru pre občianske slobody a vnútorné vzťahy. Viedla luxemburskú delegáciu vo frakcii Európskej ľudovej strany).
 • 1999 - 2004 členka Európskej Komisie zodpovedná za vzdelávanie, kultúru, mládež,Európska únia nemá, okrem študijných programov, žiadnú spoločnú politiku pre mládež. Európske inštitúcie začali stimulovať premýšľanie o spoločnej politike mládeže len na prelome tisícročí. médiá a šport
 • 2004 - 2009 členka Európskej Komisie zodpovedná za informačnú spoločnosť a médiá
 • od 2009 podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za spravodlivosť, základné práva a občianstvo

Komisárka pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo

Lisabonská zmluva umožnila vytvorenie tohto postu v rámci Európskej komisie. Viviane Regingová je prvou komisárkou pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo v histórii Európskej únie. Na svojej stránke píše o cieľoch, ktoré si stanovila:

 • Rozvoj skutočného Európskeho priestoru spravodlivosti založeného na vzájomnom pochopení a dôvere.
 • Byť strážcom Európskej charty základných práv, ktorá je právne záväzná v EÚ.
 • Prevziať vedenie v podporovaní európskeho občiantsva.
 • Byť silným komisárom v oblasti rodovej rovnosti a snažiť sa o jej prehĺbenie v celej Únii a v oblastiach európskej politiky.

Oficiálna stránka Viviane Redingovej

V predošlom zložení Európskej komisie (2004-2009) zastávala funkciu:

 • Bola zodpovedná za portfólio „informačná spoločnosť a médiá.“ Pod toto portfólio spadá rovnomenné Generálne riaditeľstvo.Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov.

Cieľom Generálneho riaditeľstva (DG) pre informačnú spoločnosť a médiá je pristupovať k problematike vytvárania informačnej spoločnosti koherentne. Informačná spoločnosť zasahuje v poslednej dobe postupne stále viac každodenný život bežného občana EÚ. Preto je potrebné tento sektor vhodne regulovať, skúmať a podporovať jeho širšie využitie. Tieto tri priority sú náplňou DG. Doteraz sa podarilo prijať viacero smerníc, napríklad o štandardizácii siete GSM pre mobilné telefóny, či o digitalizácii prenosu televízneho signálu. Výzvami do budúcnosti však aj naďalej zostáva podpora výskumu nanotechnológií, rozširovanie IT technológií do odvetví ako doprava, priemysel a hospodárska súťaž. Vo sfére politiky pracuje Generálne riaditeľstvo na projektoch eGovernment, eLearning, eHealth a podobne. Napríklad eGovernment vo svojej podstate zahŕňa nielen komplexný prístup k informáciám o volených verejných činiteľoch a ich činnosti, ale aj možnosť elektronickou formou aktívne sa zapojiť do tohto procesu (ide napríklad o víziu elektronického spôsobu hlasovania vo voľbách a podobne). Ostatné e-projekty sú koncipované podobným spôsobom. Zároveň Generálne riaditeľstvo podporuje rozširovanie používania IT technológií tým, že sa snaží postupne odstraňovať prekážky v informatizácii spoločnosti a vydáva také regulačné opatrenia, ktoré robia elektronické prostredie bezpečnejším (napr.: boj proti počítačovej kriminalite, nelegálnym stránkam s detskou pornografiou).

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies