Abecedný filter

Rehn, Olli

Komisár pre hospodárske a menové záležitosti

Olli Rehn Komisár pre rozširovanie (2004 - 2009)sa narodil 31. marca 1962 v Mikkeli (Fínsko). Je ženatý a má jedno dieťa. Ako bývalý futbalový hráč pôsobil vo Fínskom futbalovom zväze. Zaujíma sa o politickú ekonómiu a literatúru. Najradšej počúva rock a jazz. Od roku 1985 je pravidelným prispievateľom viacerých printových médií.

Jazykové znalosti

 • Fínsky jazyk - materinská reč
 • Švédsky jazyk - aktívne
 • Anglický jazyk - aktívne
 • Francúzsky jazyk - aktívne
 • Nemecký jazyk - pasívne

Akademická kariéra

 • 1982 - 1983 štúdium ekonómie, medzinárodných vzťahov a žurnalistiky na Macalester College, St. Paul, Minnesota (USA)
 • 1989 - titul magistra v odbore politické vedy, Helsinská univerzita (Fínsko)
 • 1996 - doktorát filozofie v odbore medzinárodná politická ekonómia, Oxfordská univerzita (Veľká Británia)

Politická kariéra

 • 1987 - 1989 predseda mládežníckej organizácie fínskej Strany stredu
 • 1988 - 1994 zástupca predsedu fínskej Strany stredu
 • 1988 - 1994 člen Mestskej rady v Helsinkách
 • 1991 - 1995 poslanec fínskeho parlamentu
 • 1992 - 1993 osobitný poradca fínskeho predsedu vlády
 • 1995 - 1996 poslanec Európskeho parlamentu
 • 1998 - 2002 vedúci kabinetu v Európskej komisii
 • 2003 - 2004 poradca fínskeho predsedu vlády pre oblasť hospodárskej politiky
 • 2004 - člen Európskej komisie zodpovedný za podnikanie a informačnú spoločnosť
 • 2004 - 2009 člen Európskej komisie zodpovedný za rozšírenie EÚ
 • od 2009 člen EUrópskej komisie pre hospodárske a menové záležitosti

Komisár pre hospodárske a menové záležitosti

Prvou a najdôležitejšou prioritou Olliho Rehna na poste komisára pre hospodárske a menové záležitosti je podľa jeho slov rast a pracovné príležitosti v kontexte makroekonomickej stability. V rámci svojich povinností spolupracuje s Generálnym riaditeľstvom pre hospodárske a finančné záležitosti, ktoré sa snaží o zlepšenie hospodárskeho blaha občanov skrze vytváranie politík vedúcich k udržateľnému hospodárskemu rastu, vysokej miery zamestnanosti, sbabilným verejným financiám a finančnej stabilite.

Oficiálna stránka komisára Rehna

V predošlom zložení Európskej komisie (2004-2009) zastával funkciu:

 • Bol zodpovedný za portfólio „rozšírenie.“ Pod toto portfólio spadá rovnomenné Generálne riaditeľstvo.Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov.

Rozšírenie je vnímané ako jeden z najsilnejších politických nástrojov EÚ. Krajiny usilujúce sa o získanie členstva musia prejsť procesom vnútorných reforiem. Vízia členstva tak výrazne pomohla najmä v konsolidácii krajín strednej a východnej Európy. Inými slovami, rozšírenie je konsolidovaný proces, ktorý exportuje európske hodnoty do kandidátskych krajín. V súčasnosti prebieha prístupový proces s Chorvátskom a Tureckom. Avšak o členstvo v EÚ prejavili aj mnohé ďalšie krajiny Balkánu. V blízkej budúcnosti však zrejme k rozšíreniu nedôjde - podľa konštatovania Generálneho riaditeľstva, najskôr musí EÚ plne absorbovať všetky nové členské krajiny.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies