Abecedný filter

Reversed Safety Net

Reversed safety net“ (obrátená záchranná sieť) je návrh dánskeho predsedníctva v Rade EÚ (na základe podnetu Spolkovej republiky Nemecka, Francúzskej republiky a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska) v rámci rokovaní o novom rozpočtovom rámci EÚ 2014-2020.

 

Podľa „reversed safety net“ by maximálna výška alokácií prostriedkov politiky súdržnosti pre každý individuálny členský štát EÚ pre obdobie 2014 – 2020 mala byť stanovená ako určité limitované percento jeho príslušnej alokácie prostriedkov politiky súdržnosti na obdobie rokov 2007 – 2013 (návrh bol na úroveň 110% alokácie rokov 2007 – 2013).

 

Cieľom tohto návrhu je, aby sa alokácie prostriedkov politiky súdržnosti pre jednotlivé členské štáty pri skresanom rozpočte výrazne nezvyšovali. Keďže pre SR by sa podľa návrhu Komisie mala zvýšiť alokácia prostriedkov politiky súdržnosti zo súčasnej úrovne 11,5 mld. eur (v období 2007 – 2013), navrhovaná „reversed safety net“ mala potenciál znížiť príjmy z politiky súdržnosti. Z rokovaní lídrov vyšlo jej nastavenie tak, že sa Slovenska týka marginálne.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies