Abecedný filter

Rokovací poriadok EP

Súbor pravidiel, ktorými sa riadi práca Európskeho parlamentu. Európsky parlament Európsky parlament je jediný priamo volený orgán Európskej únie. 785 poslancov je volených každých 5 rokov voličmi vo všetkých členských štátoch Európskej únie.ho môže podľa uváženia meniť, ak nezasahuje do otázky kompetencií, ktoré upravuje Lisabonská zmluva.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies