Abecedný filter

Roll call votes

typ zaznamenávania hlasovania v Európskom parlamente, tzv. hlasovanie podľa mena. Hlasuje sa prostredníctvom elektronického prístroja a každý hlas je priradený ku konkrétnemu menu europoslanca. Využíva sa pri všetkých dôležitých hlasovaniach v pléne Európskeho parlamentu postupne čoraz viac aj vo výboroch.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies