Abecedný filter

Ropné šoky

Slovným spojením „ropné šoky“ alebo „ropná kríza“ sa označuje prudký nárast cien ropy na svetových trhoch v 70. rokoch 20. storočia. Tento prudký nárast cien čierneho zlata bol jednou z príčin veľkej inflácie v tomto období.

V dôsledku podpory, ktorú USA vyjadrili Izraelu v tzv. Jomkippurskej vojne, sa arabskí členovia OPEC (Organization of Petrol Exporting countries – Organizácia krajín vyvážajúcich ropu) rozhodli zvýšiť cenu ropy o 70% a postupne znižovať jej produkciu. Arabské krajiny uvalili embargo na USA za vojenskú pomoc Izraelu, a na európske krajiny Holandsko a Portugalsko za to, že dali USA k dispozícii svoje vojenské základne.

Cena ropy vzrástla aj po Iránskej revolúcii v roku 1979. Tieto udalosti viedli Západ k znižovaniu spotreby ropy, k hľadaniu nových energetických zdrojov, k výrobe alternatívnych palív a k vývoju automobilov s nízkou spotrebou. Diskusia o energetike sa vďaka týmto udalostiam dostala na vrchol rebríčka dôležitosti.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies