Abecedný filter

SAARC

Zoskupenie južnej Ázie pre regionálnu spoluprácu (z anglického  South Asian Association  for Regional Cooperation) bolo založené v roku 1985 a je jedinou regionálnou organizáciou v južnej Ázii. Jej Sekretariát sídli v Káthmandu, Nepál. Hlavným cieľom zoskupenia je zrýchliť proces hospodárskeho a sociálneho rozvoja v členských štátoch.

V roku 2006 vstúpila do platnosti Dohoda o voľnom obchode južnej Ázie (SAFTA), ktorú členské štáty podpísali na 12. summite SAARC v Islamabáde. SAFTA má za cieľ prehlbovať obchodnú spoluprácu medzi krajinami. Program liberalizácie trhu, ktorý predpokladá progresívnu redukciu ciel na produkty z regiónu by mal byť ukončený v roku 2016.

Oblasti spolupráce:

V začiatkoch integrácie SAARC bol vytvorený Integrovaný akčný program, ktorý identifiikoval základné oblasti spolupráce. Časom sa spolupráca rozšíria aj na ďalšie oblasti, ktoré v súčasnosti podľa Konsolidovaného integrovaného regionálného akčného programu zahŕňajú:

  • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
  • Zdravie a aktivity obyvateľstva
  • ženy, mládež Európska únia nemá, okrem študijných programov, žiadnú spoločnú politiku pre mládež. Európske inštitúcie začali stimulovať premýšľanie o spoločnej politike mládeže len na prelome tisícročí. a deti
  • životné prostredie a lesníctvo
  • Veda, technológia a meteorológia
  • rozvoj ľudských zdrojov
  • doprava

Členské krajiny prejavili záujem o ďalšie posilňovanie spolupráce. Preto bola vytvorená Pracovná skupina na vysokej úrovni, ktorej úlohou je podporovať spoluprácu krajín v oblastiach ako informačné a komunikačné technológie, biotechnológie, práva duševného vlastníctva, turizmus a energetika.

Členské krajiny:
Afganistan,  Bangladéš, Bhután, India, Maldivy, Nepál, Pakistan,  Srí Lanka

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies