Abecedný filter

Safety net

"Safety net" alebo “Záchranná sieť” je výpočet, ktorý má zaručiť, že alokácia štrukturálnych fondov pre jednotlivú členskú krajinu nepadne nižšie ako určité percento z objemu, ktoré krajina má k dispozícii v súčasnom programovom období, napríklad pod 55 %.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies