Abecedný filter

Samecki, Paweł (2009-2009)

Bývalý komisár pre regionálnu politiku

Paweł Samecki Komisár pre regionálnu politiku, 4. júla 2009 nahradil Danutu Hübnerovú.sa narodil 12. marca 1958. V roku 1981 vyštudoval ekonómiu na Fakulte ekonómie a sociológie Lodžskej univerzity. Na tej istej univerzite získal v roku 1988 titul PhD v oblasti ekonómie. V roku 1990 získal diplom na Londýnskej škole ekonómie v rámci Medzinárodnej letnej školy ekonómie. Je ženatý a má dve deti.

Pracovná kariéra:

  • 1981-1991: asistent, Inštitút ekonómie Lodžskej univerzity
  • 1991-1996: riaditeľ, Úrad pre zahraničnú pomoc, Úrad Rady ministrov
  • 1996-1997: riaditeľ, Odbor pre zahraničnú pomoc, európske programy a fondy, úrad výboru pre európsku integráciu
  • 1997-1998: štátny podtajomník, Ministerstvo financií
  • 1998-2002: štátny podtajomník, Úrad ýboru pre európsku integráciu
  • 2002-2003: koordinátor výskumných projektov, Európske stredisko Natolin, Varšava
  • 2003-2007: riaditeľ, Medzinárodné oddelenie, Poľská národná banka (centrálna banka)
  • 2004-2009: člen správnej rady
  • 2009 člen Európskej komisie zodpovedný za regionálnu politiku

Aktivity na poste komisárky Európskej Komisie vo funkčnom období 2004 - 2009

  • Bol zodpovedný za portfólio „regionálna politika.“ Pod toto portfólio spadá rovnomenné Generálne riaditeľstvo.Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov.

Poslaním generálneho riaditeľstva je posilňovanie ekonomickej, sociálnej a teritoriálnej kohézie napomáhaním k vyrovnávaniu rozdielov medzi regiónmi. Znamená to investovať do menej rozvinutých regiónov, aby boli schopné konkurovať tým rozvinutejším. Dôraz pri tejto politike sa kladie na to, aby boli komunitárne prostriedky vynaložené na regionálny rozvoj investované čo najefektívnejšie. Regionálna politika sa tak stáva vyjadrením solidarity EÚ a zároveň nástrojom pre zabezpečovanie konkurencieschopnosti. Nástrojmi pre tieto politiky sú: Regionálny rozvojový fond, kohézne fondy a rôzne predvstupové nástroje.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies