Abecedný filter
Príbuzné heslá

SARIO

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

Agentúra SARIO Agentúra SARIO je vládna agentúra, ktorá ma za úlohu podporovať rozvoja slovenskej ekonomiky a zlepšenie kvality života na Slovensku. je vládna agentúra, ktorá ma za úlohu podporovať rozvoja slovenskej ekonomiky a zlepšenie kvality života na Slovensku. Tento cieľ by mal byť naplnený prostredníctvom prezentácie hospodárskeho prostredia Slovenska, zviditeľňovania krajiny pre zahraničných investorov a pomocou rozvoja investičných projektov. Jej cieľom je prispieť k znižovaniu nezamestnanosti, podpore exportných aktivít slovenských podnikateľov a administrácia štrukturálnych fondov Európskej únie.

Kľúčové aktivity, ktorým sa venuje sú:

  • Vytváranie vhodného investičného a „business – friendly“ prostredia na Slovensku.
  • Riešenie investičných projektov zahraničných investorov a sprievodný servis.
  • Konzultácie a riešenia v oblasti individuálnej štátnej pomoci investorom, spracúvanie žiadostí o štátnu pomoc.
  • Mapovanie a vytváranie databáz voľných nehnuteľností a priemyselných parkov.
  • Asistencia a servis pri vytváraní spoločných podnikov slovenských firiem so zahraničnými (joint ventures).
  • Servis malým a stredným podnikom pri hľadaní exportných a obchodných príležitostí v zahraničí.
  • Servis samosprávam, malým a stredným podnikateľom žiadajúcim o prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ v kompetencii agentúry SARIO a asistencia pri realizácií ich projektov.

Sídlo agentúry je v Bratislave, na Slovensku, v rámci krajských miest má svojich regionálnych zástupcov v Košiciach, Prešove, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline a Bratislave.

 

Stránka SARIO

Ministerstvo hospodárstva SR

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies