Abecedný filter
Súvisiaca anketa
Potrebuje Európa vlastnú armádu?
31 %
69 %
Spolu hlasovalo 11044 ľudí.Satelitné stredisko Európskej únie

Úlohou Satelitného strediska EÚ EUSC je využívanie a poskytovanie informácií založených na analýze satelitných snímok Zeme. Jej cieľom je podporovať rozhodovací proces EÚ v rámci „druhého piliera“ – Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP). Ide o agentúru Rady Európskej únie.

EUSC sídli v Torrejón de Ardoz, blízko Madridu. Bolo vytvorené v roku 2002 na základe jednotnej akcie Rady z 20. júla 2001 a so svojou činnosťou začalo v januári 2002. Vytvorenie strediska je považované za nevyhnutný krok pre posilnenie Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (ako súčasti SZBP), najmä v oblasti monitorovania kríz a prevencie konfliktov.

Centrum poskytuje informácie Únii, členským krajinám, Komisii, ale aj tretím štátom a medzinárodným organizáciám. Podporuje najmä:

 • všeobecné bezpečnostné sledovanie

 • Petersburgské úlohy:

  •  podpora humanitárnych a záchranných misií

  •  podpora mierotvorných úloh

  •  podpora úlohy ozbrojených síl v krízovom manažmente, vrátane udržiavania mieru (peacekeeping)

 • overovanie Zmluvy

 • kontrola zbraní a ich šírenia

 • námorné sledovanie

 • environmentálny monitoring (vrátane prírodných i človekom vyvolaných katastrof)

Aby mohlo EUSC vykonávať svoju funkciu, má vlastnú právnu subjektivitu a nachádza sa pod politickým dohľadom Politického a bezpečnostného výboru Rady a pod operačným riadením generálneho tajomníka.

Oficiálna stránka Satelitného strediska Európskej únie (En)

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies