Abecedný filter

Schwarcz, Juraj

Juraj Schwarcz je sudcom Všeobecného súdu Súdneho dvora EÚ. Narodil sa v roku 1952. Štúdium práva ukončil na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 1979.

Životopis

  • 1975-1990 - podnikový právnik
  • 1991-1992 - tajomník poverený obchodným registrom pri Mestskom súde v Košiciach
  • 1992 - sudca Mestskéhho súdu v Košiciach
  • 1992-2009 - sudca a predseda senátu Krajského súdu v Košiciach
  • 2004-2005 - sudca pridelený na Najvyšší súd Slovenskej republiky, obchodný senát 
  • 2005-2009 - predseda obchodnoprávneho kolégia Krajského súdu v Košiciach
  • 1997-2009 - externý člen Katedry obchodného a hospodárskeho práva Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
  • 2005-2009 - externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie
  • od októbra 2009 - sudca Všeobecného súdu

 

Stránka Všeobecného súdu

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies