Abecedný filter

SEA

Directive on enviromental Assesment, Direktíva o enviromentálnych dopadoch.

Direktíva Európskej komisie ktorá radikálnym spôsobom povýšila enviromentálne aspekty na kritérium v plánovaní výstavby, investícii a rozvoja.

Cieľom direktívy je prinútiť členské štáty aby vytvorili priestor pre enviromentálnych expertov pri posudzovaní akýchkoľvek zásadných rozvojových projektov ( letiská, prístavy, nové fabriky,). Smernica zároveň zaväzuje štáty aby o výsledkoch informovali verejnosť.

SEA Direktíva Európskej komisie ktorá radikálnym spôsobom povýšila enviromentálne aspekty na kritérium v plánovaní výstavby, investícii a rozvoja. je jednou z prvých aktivít Európskej komisie vedúcich k podpore trvalo udržatelného rozvoja v EÚ. EK  navrhla text v 1996, Európsky parlament Európsky parlament je jediný priamo volený orgán Európskej únie. 785 poslancov je volených každých 5 rokov voličmi vo všetkých členských štátoch Európskej únie.a rada EÚ sa dohodli na definitívnej verzii v máji 2001.

 

 

http://www.biodiv.org/decisions/default.asp?lg=0&m=cop-06&d=07

 

http://www.unece.org/env/pp/

 

http://www.unece.org/env/eia/sea_protocol.htm

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies