Abecedný filter

Šemeta, Algirdas

Komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom

Algirdas Šemeta Komisár pre finančné plánovanie a rozpočet, 1. júla 2009 nahradil bývalú komisárku Daliu Grybauskaitėovú.sa narodil 23. apríla 1962 v hlavnom meste Litovskej republiky - Vilnius. V roku 1985 ukočil štúdium na Fakulte ekonomickej kybernetiky a financií Vilniuskej univerzity.

Pracovná kariéra:

 • 1985 - 1990 ekonóm, Mladšie spoločestvo Litovského ekonomického ústavu
 • 1990 - 1991 vedúci Podskupiny stratégie rozvoja hospodárstva oddelenia Ministerstva hospodárstva Litovskej republiky
 • 1991 - 1992 poradca, zástupca náčelníka privatizačného oddelenia Úradu vlády Litovskej republiky
 • 1992 - 1996 predseda Komisie pre cenné papiere v rámci Ministerstva financií Litovskej republiky
 • 1996 - 1997 predseda Komisie pre cenné papiera Litovskej republiky
 • 1997 - 1999 minister financií Litovskej republiky
 • 1999 vice-prezident verejnej spoločnosti s ručením obmedzeným "Nalšia"
 • 1999 - 2001 vládny tajomník Úradu vlády Litovskej republiky
 • 2001 - 2008 generálny riaditeľ odboru štatistiky vlády Litovksje republikyy
 • 2008 - 2009 minister financií Litovskej republiky
 • 2009 člen európskej komisie zodpovedný za finančné plánovanie a ropočet
 • od 2009 člen Európskej komisie pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom

Komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom

V rámci svojej pracovnej náplne komisár spolupracuje s Generálnym riaditeľstvom pre dane a colnú úniu, Generálnym riaditeľstvom pre rozpočet, Úradom vnútorného auditu (IAS) a Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF)OLAF (fr. office européen de lutte anti-fraude) má príkaz ochrániť finančné záujmy EÚ a bojovať proti korupcii, podvodom a iným nezrovnalostiam v európskych inštitúciách a orgánoch..

Oficiálna stránka komisára Šemetu

V predošlom zložení Európskej komisie (2004-2009) zastával funkciu:

 • Bol zodpovedný za portfólio „finančné plánovanie a rozpočet.“ Pod toto portfólio spadá Generálne riaditeľstvo Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov. pre rozpočet.

Generálne riaditeľstvo (DG) pre rozpočet pracuje priamo pod autoritou komisárky Dalie Grybauskaité a podpredsedu Komisie Siima Kallasa, ktorý je zároveň aj podpredsedom DG. Hlavným poslaním generálneho riaditeľstva je zabezpečovať rozpočtové prostriedky pre jednotlivé politiky EÚ. DG tak spolupracuje s rozpočtovými inštitúciami: Európsky parlament Európsky parlament je jediný priamo volený orgán Európskej únie. 785 poslancov je volených každých 5 rokov voličmi vo všetkých členských štátoch Európskej únie.a Rada ministrov a je priamo zodpovedné za efektívne využívanie prostriedkov. DG riadi výdavky Spoločenstva v strednodobom hľadisku, zabezpečuje plynulý ročný rozpočtový postup a podporuje finančný dialóg medzi jednotlivými komunitárnymi orgánmi a inštitúciami. Je zároveň zodpovedné za vyberanie príspevkov členských krajín EÚ do spoločného rozpočtu. Súčasťou DG je aj účtovné oddelenie EK. V neposlednom rade vypracováva pravidlá financovania Spoločenstva, organizuje rôzne semináre a školenia, čím de facto ovplyvňuje prebiehajúcu administratívnu reformu.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies