Abecedný filter

Show of hands

Hlasovanie v Európskom parlamente, ktoré sa nezaznamenáva hlasuje sa zdvihnutím ruky. Predsedajúci od oka posúdi, či návrh prešiel, ak sú pochybnosti alebo o to niekto požiada hlasuje sa elektronicky (roll call).

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies