Abecedný filter

Skupina EĽS


Skupina EĽS

Skupina Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) v Európskom parlamentne združuje kresťanských demokratov, konzervatívcov a hlavné politické prúdy stredu a pravicového stredu z 27 členských krajín Európskej únie. Je najväčšou politickou skupinou v Parlamente.

Poslanecký klub bol založený v 23. júna 1953 ako Skupina Kresťanských demokratov - frakcia v Spoločnom zhromaždení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele. V júli 1979 zmenil svoj názov na „Skupinu Európskej ľudovej strany (Kresťanskodemokratické skupina) a v júli 1999 sa transformoval na dnešnú Skupinu Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) a Európskych demokratov. Po voľbách v roku 2009 odišli zo skupiny britskí Konzeravtívci aj česká ODS a od vtedy sa vrátila k pôvodnému názvu Skupina Európskej ľudovej strany. Pri budovaní Európy hrala vždy vedúcu úlohu. 

Tento poslanecký klub je priamym pokračovateľom tradície založenej v 50-tych rokoch Robertom Schumanom, Konradom Adenaurom a Alcidom De Gasperi. Klub pracuje na zjednotení EÚ na princípe personalizmu, dôstojnosti človeka, slobody, solidarity, subsidiarity, prvenstva zákona pred silou, rešpektovania základných ľudských práv, tak aby ďalší vývoj zaručoval spoločný prospech pre všetkých Európanov.

Predsedom Skupiny je od januára 2007 Joseph Daul (nahradil Hans-Gert Pötteringa), ktorému asistuje 6 podpredsedov a pokladník, zodpovedných za rôzne oblasti (vzťahy s ostatnými európskymi inštitúciami a medzinárodné vzťahy).

Skupina EPP má vlastnú expertnú skupinu - Európsku sieť ideí (European Ideas Network) , ktorá združuje mienkotvorcov z celej Európskej únie, diskutujúcich o hlavných politických otázkach, týkajúcich sa EÚ.

Je treba rozlišovať medzi poslaneckým klubom EĽS v EP a Európskou ľudovou stranou (EĽS, anglická skratka EPP), čo je európska strana združujúca v súčasnosti asi 60 politických strán z členských a asociovaných krajín. Zjednodušene možno povedať, že poslanecký klub EĽS združuje poslancov EP, pochádzajúcich zo strán, ktoré sú členmi EĽS.

Slovenská delegácia v EĽS/EPP má 6 členov z 3 politických strán:

Politické strany sa pri príprave svojich volebných programov pre voľby do Európskeho parlamentu dokázali zhodnúť v niektorých otázkach. Medzi tieto oblasti patria:

  • rovnoprávne postavenie členských štátov EÚ;
  • rešpektovanie štyroch základných slobôd EÚ, t. j. voľného pohybu tovaru, kapitálu, služieb a pracovných síl a s tým súvisiaca likvidácia obmedzení v prístupe slovenských občanov na pracovný trh pôvodných členov Únie;
  • zachovanie princípov európskej solidarity v oblasti prerozdeľovania finančných zdrojov, najmä prostredníctvom štrukturálnych a kohéznych fondov, zameraných predovšetkým na rozvoj chudobnejších regiónov;
  • zachovanie princípu „jedna krajina - jeden komisár";
  • podpora ďalšieho rozširovania EÚ.

 

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies