Abecedný filter

Skupina Trevi

Skupina bola založená na summite Európskej rady v Ríme v roku 1975. Pôvodne vznikla ako neformálne združenie, ktorého úlohou bolo zaoberať sa problémami spojenými s cezhraničným terorizmom. Jej cieľom bolo zabezpečiť užšiu spoluprácu medzi jednotlivými orgánmi ES, ktoré majú v členských krajínách v kompetencii výkon práva.

Skupina dostala názov podľa rímskej fontány Trevi a prvého predsedu skupiny, ktorého meno bolo Fonteijn. V skutočnosti bola veľmi voľným združením, než fungujúcou inštitúciou. Stretnutia sa konali na ministerskej úrovni, ale veľmi nepravidelne.

Väčšina práce vychádzala z pracovných skupín, ktoré boli zložené z byrokratov a úradníkov. Skupiny sa zaoberali výmenou informácií medzi spravodajskými službami, bezpečnosťou a metódami postupov. Snažila sa upevňovať spoluprácu v oblasti boja s organizovaným zločinom, vrátane obchodu s drogami a obchodovania s ľuďmi.

Aj napriek tomu, že skupina nebola súčaťou formálnej inštitucionálnej štruktúry, jej existencia a činnosť ukázali, že členské krajiny sú ochotné diskutovať o týchto témach na európskej úrovni. Skúsenosť s jej činnosťou viedla k založeniu podobných skupín, ktoré sa zaoberali problémami v podobných oblastiach.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies