Abecedný filter
Príbuzné heslá

Slovinsko

Všeobecné informácie

Oficiálny názov krajiny: Slovinská republika
Hlavné mesto: Ľubľana
Rozloha: 20 273 km²
Počet obyvateľov: 2 011 070 (v roku 2005)
Národnostné zloženie: Slovinci – 83,1%, Srbi – 2%, Chorváti – 1,8%. Bosniaci – 1%, iní – 12,1%
Náboženstvá: rímsko-katolícke – 57,8%, moslimovia – 2,4%, pravoslávni – 2,3%, protestanti – 0,8%, bez vyznania – 10,1%, iné a nezistené – 36,6%
Štátne zriadenie: republika
Hlava štátu: prezident
Forma vlády: parlamentná demokracia
Štátoprávne usporiadanie: unitárny štát
Úradný/é jazyk/y: slovinský
Mena : slovinský toliar SIT, od 1. januára 2007 euro

Slovinsko a Únia

Vstup do EÚ: 1. máj 2004
Počet europoslancov: 8
Počet hlasov v Rade: 4

Špecifiká

Slovinsko bolo prvou z častí Juhoslávie, ktorá začiatkom 90. rokov vyhlásila samostatnosť. Na rozdiel od iných krajín regiónu sa mu podarilo osamostatniť pomerne pokojne. Keďže sa uchránilo od ničivej vojny, a bolo ekonomicky najvyspelejšou časťou Juhoslávie, stalo sa ako prvé (a doteraz jediné) z postjuhoslovanských republík členom EÚ.

Slovinsko má jeden z najvyšších HDP na hlavu z nových členských krajín. Zdravá ekonomika a verejné financie mu umožnili splniť kritériá pre vstup do eurozóny a prijať euro ako prvej z nových členských krajín - už 1. januára 2007.


Praktické informácie


Trh práce : otvorený

Univerzity : Zoznam univerzít - Ploteus

 

 

Zastupiteľstvo Slovinska v SR

Zastupiteľstvo SR v Slovinsku


Relevantné linky

Parlament

Prezidentský úrad

CIA world fact book

Slovinsko a OECD

Slovinsko a Svetová banka

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies