Abecedný filter

Smolková, Monika

Monika Smolková bola do Európskeho parlamentu zvolená za stranu SMER. Pôsobí v Strane európskych socialistov.

Narodila sa 6. októbra 1956 v Javoníku. Vzdelanie získala na Pedagogickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Postgraduálne štúdium absolvovala na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.

Vzdelanie

 • 2005-2007 ekonomická fakulta Technickej univerzity Košice - postgraduálne dvojročné štúdium
 • 1987-1992 pedagogická fakulta UPJŠ v Prešove - Mgr.
 • 1983-1985 pedagogická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Prešove - doplnkové pedagogické štúdium
 • 1971-1975 stredná ekonomická škola

Profesionálna keriéra

 • 1997-2002 spolumajiteľka a riaditeľka cestovnej kancelárie MULTITOUR, s.r.o. (Košice)
 • 1993-2002 ekonómka firmy MULTI AV FORM (Košice)
 • 1983-1993 vychovávateľka na strednom odbornom učilišti strojárskom (Košice)
 • 1981-1983 referentka v podniku Obnova Vkus (Košice)
 • 1975-1981 účtovníčka a referentka v podniku Povodie Bodrogu a Hornádu (Košice)

Politická kariéra

 • 2006-2009 členka mandátového a imunitného výboru
 •                   členka výboru pre vzdelanie, mládež,Európska únia nemá, okrem študijných programov, žiadnú spoločnú politiku pre mládež. Európske inštitúcie začali stimulovať premýšľanie o spoločnej politike mládeže len na prelome tisícročí. vedu a šport
 •                   poslankyňa NR SR
 • 2005-2009 poslankyňa Košického samosprávneho kraja
 • od 2006 starostka mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov
 • 2002-2006 zástupkyňa starostu mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov
 •                   predsedníčka sociálnej komisie
 •                   poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Košiciach
 •                   poslankyňa miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov
 • od 2001 podpredsedníčka Krajskej organizácie SMER-SD v Košickom kraji
 • od 2001 predsedníčka Okresnej organizácie SMER-SD, okres Košice III.
 • od 1999 členka Predsedníctva SMER-SD

Zaradenie v EP

 • Výbor pre regionálny rozvoj - členka
 • Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Ukrajina - členka
 • Výbor pre kultúru a vzdelávanie - náhradníčka
 • Delegácia pri Parlamentom zhromaždení EURONEST - náhradníčka

Priority strany SMER-SD vo voľbách

 • Sociálna Európa, ktorá bude slúžiť obyčajným ľuďom
 • Politika zamestnanosti
 • Energetická bezpečnosť a zelený rast
 • Silnejší hlas Slovenska v Európe
 • Podpora slovenských regiónov
 • Menej byrokracie
 • Skúsenosť a nové myšlienky

 

e-mail:

Linky:

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies