Abecedný filter

Skupina Socialistov a demokratov

Skupina Socialistov a demokratov - S&D - (dlhší názov: Skupina Progresívnej aliancie Socialistov a demokratov) je politickou frakciou v Európskom parlamente ktorej jadrom sú europoslanci Europoslanec je člen priamo voleného zákonodarného orgánu Európskej únie - Európskeho parlamentu. Europoslanci sú ekvivalentom poslancov národných parlamentov na európskej úrovni. z národných politických strán združených v Strane európskych socialistov - Party of European socialists (PES)Strana európskych socialistov (PES) vznikla v roku 1992 po podpise Zmluvy o Európskej únii (Maastrichtskej zmluvy) ako nástupnícka strana Konfederácie socialistických strán Európskeho spoločenstva. a ďalších spriatelených sociálno-demokratických strán (ktoré nie sú zárovň členmi PES).

 

Skupinu S&D tvorí 27 členských strán z 27 krajín EÚ, momentálne disponuje v Európskom parlamente 184 poslancami. Je druhou najväčšou skupinou EP. Na čele parlamentnej skupiny stojí rakúsky poslanec Hannes Swoboda, ktorý vystriedal Martina Schulza po tom, čo sa tento stal predsedom Európskeho parlamentu. 

Prioritami S&D je priblížiť Európsku úniu občanom a posilňovať európske povedomie a vyjadrovanie politickej vôle občanov EÚ, definovať spoločné politiky EÚ a ovplyvňovať rozhodovanie európskych inštitúcií, viesť kampaň volieb do Europarlamentu a podporovať kandidátov na predsedu Komisie, prehlbovať Európu ako priestor demokracie a rovnosti a posilňovať sociálno-demokratické hnutia v Európe a ich spoluprácu.

Politická strana našich zástupcov v Skupine S&D v EP vznikla zlúčením strán Smer a SDĽ, ku ktorému došlo koncom roka 2004. V súčasnosti je Slovensko zastúpené v skupine S&D v Európskom parlamente len stranou Smer-Sociálna demokracia.

Slovenskú delegáciu v parlamentnej frakcii PES zastupuje 5 slovenských poslancov zvolených za stranu

·      SMER-Sociálna Demokracia: Monika Flašíková-Beňová, Vladimír Maňka, Katarína Neveďalová, Monika Smolková a Boris Zala.

Eurokomisári, ktorí sú afiliovaný so sociálno-demokratickou frakciou v EP sú Catherine Ashton,Členka Európskej komiesie pre vonkajší obchod (2008-2009), nahradila na tomto poste Petra Mandelsona. Joaquín Almunia,Komisár pre hospodárske a menové záležitosti (2004 - 2009) Maroš Šefčovič,Komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež, 1. októbra 2009 nahradil Jána Figeľa. Maria Damanaki, Stefan Füle a Lázló Andor.

Na rozdiel od parlamentnej skupiny, PES ako európska politická strana  združuje stredo-ľavé politické strany z 46 krajín sveta. 

 

Strana vznikla v roku 1992 po podpise Zmluvy o Európskej únii (Maastrichtskej zmluvy) ako nástupnícka strana Konfederácie socialistických strán Európskeho spoločenstva, založenej v roku 1974. Stranu riadi predsedníctvo Úlohou predsedníckej krajiny je predovšetkým organizovať prácu Rady v jej jednotlivých konfiguráciách a reprezentovať Úniu navonok. Poradie predsedníctiev bolo naposledy určené Rozhodnutím Rady z 1. januára 2007. podľa neho by Slovensko malo prebrať túto funkciu v druhej polovici roku 2016.zložené z predsedu, podpredsedov, zo zástupcov národných delegácií, tajomníka, z predsedníčky stáleho ženského výboru a zástupcu mladých sociálnych demokratov. Predsedom je Bulhar Sergej Stanišev. Jendou zo štyroch podpredsedníčok je aj slovenská europoslankyňa Katarína Neveďalová.


(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies