Abecedný filter

Sociálny dialóg

Sociálny dialóg Sociálny dialóg v Európskej únii je výsledkom konzultácie sociálnych partnerov. Dialóg navrhla Európska komisia v 1985, podpisom Jednotného Aktu sa stal pre EK povinným. v Európskej únii je výsledkom konzultácie sociálnych partnerov. Dialóg navrhla Európska komisia  v 1985, podpisom Jednotného Aktu sa stal pre EK povinným.

Výsledkom koordinácie práce Európskej komisie s partnermi z Únie konfederácii európskych zamestnávateľov a priemyslu spolu s Európskou odborovou konfederáciou a Európskym centrom verejných spoločností je 15 spoločných hodnotení v oblastiach nových technológii, vzdelávania, profesionálnej formácie, ekonomického rastu.

Európsky sociálny dialóg zároveň inicioval zatiaľ päť rámcových dohovorov medzi európskymi inštitúciami a socio-profesijnými zoskupeniami o otázkach rodičovskej dovolenky, čiastočného pracovného úväzku, telepráci, strese a dočasnej pracovnej zmluve.

Sociálny dialóg je dnes  súčasťou návrhu európskej ústavy, ktorá garantuje jeho autonómiu a zjednodušuje práce  medzi sociálnymi partnermi. Zakotvenie sociálneho dialógu do ústavy je výsledkom prvého tripartitného sociálneho  summitu pre rast a zamestnanosť, ktorý sa uskutočnil na jar 2003.  

 

ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/index_en.htm

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies