Abecedný filter

Špidla, Vladimír (2004-2009)

Bývalý komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnosť príležitostí

Vladimír Špidla Komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnosť príležitostí (2004 - 2009)sa narodil 22. apríla 1951 v Prahe (Česká republika). Je ženatý a má dve deti. Má vysokoškolské vzdelanie, ktoré získal na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe v odbore história. Dodnes je história jedným z jeho hlavných hobby.

Vladimír Špidla je typ politika, ktorý sa začal verejne angažovať po československej zamatovej revolúcii. V tom čase vstúpil do znovu obnovenej Českej strany sociálne demokratickej (ČSSD). Pôsobil v komunálnej politike, ale časom sa dostal aj k politike na štátnej úrovni.

Jazykové znalosti

 • Český jazyk – materinská reč
 • Slovenský jazyk - pasívne
 • Anglický jazyk – aktívne

Akademická kariéra

 • 1969 - 1974 Filozofická fakulta Karlovej univerzity v Prahe: odbor história a prehistória
 • 1976 - Filozofická fakulta Karlovej univerzity v Prahe: ukončený doktorát (PhDr.) v odbore história a archeológia

Politická kariéra

 • 1990 - zástupca predsedu Okresného národného výboru v Jindřichovom Hradci (ČR)
 • 1990 - vstup do znovu obnovenej Českej strany sociálne demokratickej (ČSSD)
 • 1991 - riaditeľ Úradu práce v Jindřichovom Hradci
 • 1996 - poslanec Snemovne parlamentu ČR
 • 1997 - podpredseda ČSSD
 • 1998 - podpredseda vlády ČR a minister práce a sociálnych vecí
 • 2001 - predseda ČSSD
 • 2002 - predseda vlády ČR
 • 2004 - 2009 člen Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnosť príležitostí

Aktivity na poste komisára Európskej Komisie vo funkčnom období 2004 - 2009

 • Bol zodpovedný za portfólio „zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnosť príležitostí.“ Pod toto portfólio spadá rovnomenné Generálne riaditeľstvo.Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov.

Hlavným cieľom Generálneho riaditeľstva je implementácia takej sociálnej agendy, ktorá je nápomocná pri dosahovaní cieľov stanovených Lisabonskou stratégiou. Inými slovami, Generálne riaditeľstvo sa snaží napomáhať najmä vytváraniu nových pracovných miest a podporovať rast. Nástrojmi tejto politiky sú: Európska stratégia zamestnanosti, aproximácia (vzájomné približovanie sa) národnej legislatívy členských štátov EÚ v oblasti sociálnej politiky a politiky práce, podpora spolupráce medzi členskými krajinami v oblasti integračných sociálnych programov zdravotne postihnutých občanov Únie, iniciatíva legislatívy podporujúcej vytváranie rovnosti medzi mužmi a ženami vo verejnom živote, podpora sociálneho dialógu a podpora voľného pohybu pracovných síl. Spomenuté nástroje sú financované predovšetkým z Európskeho sociálneho fondu.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies