Abecedný filter

Spoločná dopravná politika

Cieľom spoločnej dopravnej politiky je odstrániť hraničné prekážky medzi členskými štátmi a prispieť tak k slobodnému pohybu osôb a služieb medzi členskými štátmi Európskej únie. Objektívom je zavŕšiť integráciu vnútorného trhu dopravy , zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj, inovovať v oblasti dopravy a zvyšovať bezpečnostné štandardy.

V ideálnom prípade majú byť všetky európske regióny vzájomne poprepájané transeurópskymi železničnými a cestnými koridormi, ktorých výstavba však mešká kvôli nedostačujúcim financiam.

 

http://ec.europa.eu/ten/index_en.html

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies