Abecedný filter

Správa Estrella

Kontroverzná nelegislatívna správa Európskeho parlamentu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach. Problematickou sa pre časť politického spektra v EP stala najmä kvôli odporúčaniu členským štátom zabezpečiť pre ženy dostupné umelé prerušenie tehotenstva a odporúčaniu zaviesť povinnú sexuálnu východu na školách. V hlasovaní v Európskom parlamente v decembri 2013 neprešla. meno nesie podľa spravodajkyne, portugalskej poslankyne Edit Estrella.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies