Abecedný filter
Súvisiaca anketa

Štrukturálne fondy

Štrukturálne fondy sú spolu s kohéznymi fondmi finančnými nástrojmi regionálnej politiky Európskej únie. Ich cieľom je znižovať rozdiely medzi regiónmi členských štátov. Európske štrukturálne fondy vznikli v 1957 podpisom Rímskej zmluvy. 

Existujú DVA štrukturálne fondy:

  • Európsky fond regionálneho rozvoja (FEDER), ktorý je v súčasnosti najvýznamnejší. Od 1975 podporuje výstavbu infraštruktúr a vytváranie investícii spojených s tvorbou pracovných miest.
  • Európsky sociálny fond ( ESF) sa sústreďuje na integráciu nezamestnaných a slabších častí populácie do aktívneho procesu formou rekvalifikácii a priamou účasťou na financovaní ich projektov.

Štrukutáralne fondy fungujú na princípe spolufinancovania, ktorého výška sa určuje vzhľadom na schopnosti predkladateľov projektov zabezpečiť istú časť finančných prostriedkov. Zatiaľ čo v starých členských krajinách nie je výnimkou spolufinancovanie na 50 percent, noví členovia si na summite o rozpočte vymohli že Štrukturálne fondy Štrukturálne fondy sú spolu s kohéznymi fondmi finančnými nástrojmi regionálnej politiky Európskej únie. Ich cieľom je znižovať rozdiely medzi regiónmi členských štátov.budú preplácať aj DPH predkladateľov.

Pre obdobie 2007-2013 získali štrukturálne fondy 348 miliárd €, čo predstavuje 35 % celkového rozpočtu EÚ. Štrukturálne fondy sú druhou najväčšou položkou rozpočtu.

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

Európsky sociálny fond

 

  

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies