Abecedný filter

Summit

Označenie „summit“ sa vzťahuje na zasadania Európskej rady, ktoré sa konajú minimálne raz za pol roka, spravidla však štyrikrát ročne. Európska rada je neoddeliteľnou súčasťou EÚ. Európska rada je fórum, na ktorom sa pravidelne, na najvyššej úrovni, stretávajú hlavy štátov a vlád členských krajín EÚ. Na summitoch sa zúčastňuje aj predseda Európskej komisie a pri stretnutiach sú nápomocní aj ministri zahraničných vecí EÚ a ďalší člen Komisie. Summit Označenie „summit“ sa vzťahuje na zasadania Európskej rady, ktoré sa konajú minimálne raz za pol roka, spravidla však štyrikrát ročne.funguje ako hlavný orgán Únie, ktorého úlohou je prijímať politické rozhodnutia, definovať politické ciele a udávať tón ďalšej integrácie.

Predsedom Európskej rady je Herman Van Rompuy.

Na začiatku integračných procesov sa stretnutia Európskej rady konali na nepravidelnej báze, neskôr sa lídri začali stretávať raz za rok a v súčasnosti sa európsky summit koná štyrikrát za rok. Európska rada sa môže okrem stanoveného počtu stretnutí, stretnúť aj v mimoriadnych prípadoch podľa aktuálnej potreby.

Používanie termínu „summit“ má praktický význam. Má zabrániť zamieňaniu stretnutí Európskej rady so stretnutiami ministrov príslušných rezortov v rámci Rady Európskej únie (Rady ministrov EÚ alebo zjednodušene Rady).

Stretnutia Európskej rady sa začali konať kvôli čoraz naliehavejšej potrebe konzultovať zásadné kroky európskej integrácie na úrovni najvyšších predstaviteľov členských štátov. Zvolávanie summitov sa až do roku 1986 odvíjalo od politickej dohody členských krajín. V roku 1986 bol prijatý Jednotný európsky akt, ktorý do inštitucionálnej štruktúry Spoločenstiev začlenil Európsku radu. Európska rada sa prijatím Zmluvy o EÚ stala vrcholným orgánom EÚ.   

Európska rada je rozhodujúcou platformou pre hľadanie kompromisu medzi členskými štátmi EÚ. Kompromis na pôde Európskej rady je základom pre aktivitu ďalších európskych orgánov.

Viac na stránke Európskej rady

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies