Abecedný filter
Súvisiaca anketa
Podpíše Klaus Lisabonskú zmluvu do konca roka?
42 %
29 %
29 %
Spolu hlasovalo 4593 ľudí.Supranacionalita

Supranacionalita (lat. supra = nad, po; natio = národ, štát) je pojem z medzinárodného práva. Vo všeobecnosti to znamená presunutie rozhodovacích právomoci od národnej úrovne na vyššiu úroveň rozhodovania, teda na nadnárodnú úroveň. Prijaté rozhodnutia na supranacionálnej úrovni sú povinné pre národnú úroveň. V supranacionálnom systéme najvyššia úroveň môže teda prijať rozhodnutia proti vôli jednotlivých nižších úrovni. Navyše, medzinárodný princíp nezahŕňa presunutie právomoci na vyššiu úroveň. Na rozdiel od štátov, zvrchovaná moc supranacionálych organizácii nie je originálna, ale je odvodzovaná od práva suverenity ich členských krajín (derivativná zvrchovaná moc).

Európska únia je tak s ohľadom na svoje inštitúcie (polity), ako aj na ich spoločnú európsku politiku (policy) čiastočne supranacionálna. Ich členovia založili samosprávny právny poriadok s inštitúciami, na ktoré presunuli právomoci pre rozhodovanie: komisia, európsky parlament Európsky parlament je jediný priamo volený orgán Európskej únie. 785 poslancov je volených každých 5 rokov voličmi vo všetkých členských štátoch Európskej únie.a európsky súdny dvor. Ich spoločná európska politika je pre všetkých členov povinná. Napriek tomu Európska únia zachovala medzivládne elementy, teda elementy, v ktorých členské krajiny síce môžu spolupracovať, avšak stále majú plnú zvrchovanú moc pri rozhodovaní: Európska rada je medzivládna inštitúcia a v rámci politiky ostali hlavne zahraničná, bezpečnostná a daňová politika ako medzivládne elementy.

Princíp supranacionality odlíšil Európsku úniu od medzinárodných organizácii, ako je OSN alebo OBSE.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies