Abecedný filter

Svetová banka

Svetová banka (z  angl. World Bank) je organizáciou, ktorá poskytuje finančnú a technickú pomoc rozvojovým krajinám s cieľom znižovať chudobu a zlepšiť životné štandardy na celom svete. Bola založená na bretoton-woodskej konferencii v júli 1944.

Pojem Svetová banka sa častokrát používa na označenie Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD).  V skutočnosti je IBRD iba zložkou Svetovej banky. Svetovú banku tvoria dve inštitúcie: Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj, ktorá sa zameriava na pomoc stredne chudobným krajinám schopným splácať úver a Medzinárodné združenia pre rozvoj (International Development Association, IDA), ktoré poskytuje pomoc najchudobnejším krajinám sveta. Svetová banka má 185 členov. Členstvo vo Svetovej banke je podmiené členstvom v Medzinárodnom menovom fonde.

Cieľ: 

Hlavným cieľom Svetovej Banky je pomáhať rozvojovým krajinám a ich obyvateľom dosiahnuť Miléniové rozvojové ciele (Millennium Development Goals), teda znižovať chudobu vo svete a zabezpečiť trvalý rozvoj. Úvery, ktoré banka poskytuje rozvojovým štátom majú prispieť k budovaniu vhodného investičného prostredia, vytváraniu nových pracovných miest a udržateľnému rastu.

Orgány SB 

  • Najvyšším orgánom je Rada guvernérov (Board of Governors), ktorá stanovuje politiky banky. Zastúpenie v Rade majú všetky členské štáty.  Tento post zastávajú zvyčajne ministri financií alebo guvernéri centrálnych bánk.
  • Rada výkonných riaditeľov (Board of Executive Directors) má 24 výkonných riaditeľov, ktorí sú zodpovední za všeobecnú činnosť inštitúcie.

Skupina Svetovej banky
Skupinu Svetovej banky tvoria IBRD, IDA a ďalšie tri inštitúcie:

  • Medzinárodná finančná korporácia (International Finance Corporation, IFC)
  • Mnohostranná agentúra pre investičné záruky (Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
  • Medzinárodné centrum pre riešenie investičných sporov (International Centre for Settlement of Investment Disputes)

Prezidentom skupiny je  tradične zástupca USA - krajiny s najväčším počtom akcií. V súčasnosti túto funkciu zastáva Robert B. Zoellick, ktorý zodpovedá za správu banky a predsedá stretnutiam Rady guvernérov.

Slovensko je členom všetkých piatich inštitúcií Skupiny Svetovej banky.

 

www.worldbank.org

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies