Abecedný filter

TAIEX

TAIEX TAIEX ( The Technical Assistance and Information Exchange Programme) je nástrojom Európskej únie na krátkodobú pomoc v prijímaní, aplikácii a posilňovaní acquis communautaire. ( The Technical Assistance and Information Exchange Programme) je nástrojom Európskej únie na krátkodobú pomoc v prijímaní, aplikácii a posilňovaní acquis communautaire.

TAIEX  slúži ako pomoc kandidátskym krajinám, krajinám ktoré sa o vstup do EÚ usilujú, novým členským krajinám a západnému Balkánu. Od 1996 je súčasťou predvstupového procesu únie .

TAIEX zároveň pomáha krajinám ktoré sú súčasťou programu európskeho susedstva, kde sa sústreďuje na plnenie akčných plánov a napĺňanie legislatívy.

Vzhľadom na jeho odborný charakter pripravuje TAIEX pod vedeným špecialistov a expertov pracovné semináre, workshopy, konferencie o konkrétnych témach ku ktorým prikladá aj odbornú databázu.

 

Viac na stránkach TAIEXU

http://taiex.cec.eu.int/

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies