Abecedný filter

Tajani, Antonio

Podpredseda Európskej Komisie pre priemysel a podnikanie

Antonio Tajani Podpredseda Európskej komisie zodpovedný za dopravu (2008-2009), nahradil Franca Frattiniho.sa narodil 4. augusta 1953 v Ríme (Taliansko). Je ženatý a má dve deti. Vyštudoval právo na univerzite „La Sapienza“ v Ríme. Pred vstupom do politiky rozvíjal žurnalistickú kariéru, keď od roku 1982 pôsobil ako redaktor Il Settimanale a zároveň ako moderátor správ na stanici rádia 1. V roku 1983 sa stal šefredaktorom Il Giornale.

Do politiky vstúpil v roku 1994, kedy sa stal členom Európskeho parlamentu ako podpredseda Európskej ľudovej strany. Súčasne je šefom delegácie strany Forza Italia v EP. V súčasnosti zastáva post podpredsedu Európskej Komisie zodpovedného za dopravu pre funkčné obdobie 2004-2009, keď v máji 2008 nahradil dovtedajšieho podpredsedu, Franca Frattiniho.

Akademická kariéra

 • Právo – Univezrita La Sapienza v Ríme

Žurnalistická kariéra

 • 1982 – redaktor Il Settimanale
 • 1982 – moderátor správ na stanici Rádia 1
 • 1983 - šéf rímskej redakcie Il Giornale

Politická kariéra

 • 1994 - hovorca predsedu Rady, podpredseda Európskej ľudovej strany
 • 1994 - poslanec Európskeho parlamentu
 • 2001 – mestský radca Ríma, šéf delegácie strany Forza Italia v Európskom parlamente
 • 2008 - 2009 podpredseda Európskej Komisie zodpovedný za dopravu (nahradil Franca Frattiniho)
 • od 2009 podpredsedaEurópskej komisie pre priemysel a podnikanie

Komisár pre priemysel a podnikanie

Toto portfólie je zamerané na zaistenie dôveryhodnej a efektívnej spolupráce európskych inštitúcii, ktorá má slúžiť hlavne pre dobro európskych občanov.

Spoločne so svojim tímom bude komisár Šefčovič v úzkom kontakte s Európskym parlamentom, Radou Európskej únie, Výborom pre regióny, Hospodárskym a sociálnym výborom a Európskym ombudsmanom.

Oficiálna stránka komisára Šefčoviča

Na svojej oficiálnej stránke píše o svojich cieľoch v pozícii komisára pre priemysel a podnikanie, ktoré sa dajú zhrnúť do nasledovných bodov:

 • Dosiahnutie úspechu v stratégii EÚ 2020, modernizácia a zosilnenie európskeho priemyslu a implementácia "zelenej ekonomiky" v rámci novej priemyselnej politiky, skrze ktorú by sa EÚ mohla stať svetovým lídrom v eko-ekonomike, eko-plánovaní a eko-technológiách.
 • Rozvoj potenciálu malých a stredných podnikateľov a vytvorenie prostredia, v ktorom sa obyvatelia nebudú báť podstúpiť nové obchodné riziká.
 • Využitie nových možností rozvíjania vesmírnej politiky a turizmu, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy.

Oficiálna stránka Antonia Tajaniho

V predošlom zložení Európskej komisie (2004-2009) zastával funkciu:

 • Bol zodpovedný za portfólio „doprava.“ Pod toto portfólio spadá Generálne riaditeľstvo Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov. energetiky a dopravy.

Generálne riaditeľstvo energetiky a dopravy pracuje v súčasnosti na viacerých významných projektoch. Najznámejšími sú: projekt Transeurópskych sietí a Marco Polo.

Transeurópske siete Poslaním transeurópskych sietí je prepojiť účinným sposobom európske regióny a národné dopravné siete prostredníctvom modernej infraštruktúry. zahŕňajú dopravnú, energetickú a telekomunikačnú infraštruktúru. Ide o myšlienku rozvoja sietí s vysokými kapacitami, ktoré sú nevyhnutné pre efektívne fungovanie jednotného trhu. Siete by mali byť vzájomne prepojené a interoperabilné (tzn. kompatibilné do tej miery, aby boli schopné po vzájomnom prepojení fungovať spoločne). Projekt transeurópskych sietí je významným nástrojom podporujúcim ekonomický rast a vytváranie nových pracovných miest.

Projekt Marco Polo je zameraný na zefektívnenie prepravy tovarov systémom „od dverí k dverám.“ Inými slovami, ide o integráciu viacerých spôsobov prepravy tovarov.
V rámci tohto generálneho riaditeľstva je zriadené aj Centrum poznatkov z oblasti výskumu dopravy. Centrum sa venuje aj výskumu alternatívnych zdrojov energie.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies