Česká republika

Všeobecné informácie
Oficiálny názov krajiny: Česká republika

Hlavné mesto: Praha
Rozloha: 78 866 km?
Počet obyvateľov: 10 203 269 (v roku 2003)
Národnostné zloženie: Česi – 90%, Moravania – 3,2%, Slováci – 1,6%,   Poliaci – 0,6%, Nemci – 0,5%, Slezania – 0,4%  Rómovia – 0,3%, iní 2,4%Náboženstvá: rímsko-katolícke – 26,8%, bez vyznania – 58,3%  iné alebo nezistené – 14,9%
Štátne zriadenie: republika
Hlava štátu: prezident
Forma vlády: parlamentná demokracia
Štátoprávne usporiadanie: unitárny štát
Úradný/é jazyk/y: český
Mena : česká koruna CZK
Česko a Únia
Vstup do EÚ: 1. máj 2004
Počet europoslancov: 22
Počet hlasov v Rade: 12
Špecifiká
Česká republika vstúpila do EÚ spolu so Slovenskou republikou v máji 2004. Ako samostatná republika funguje od roku 1993, od rozdelenia Česko-Slovenska na dva štáty. Pred druhou svetovou vojnou bola ČSR jedným z 10 najindustrializovanejších krajín sveta a jedinou krajinou Strednej Európy, ktorá si zachovala demokraciu do roku 1938.
Českej republike patria dva európske prímy: má najhustejšiu železničnú sieť Únie a pochádzal odtiaľ aj autor najprekladanejšej európskej knihy Osudy dobrého vojaka Švejka – Jaroslav Hašek. 

Praktické informácie

Trh práce : otvorený
Univerzity : Zoznam univerzít - Ploteus

Zastupiteľstvo Česka v SR
Zastupiteľstvo SR v Česku

Relevantné linky
Parlament
Vláda Českej republiky
Prezidentský úrad
CIA world fact book

Česko a OECD
Česko a Svetová banka


(c) 2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk. Všetky práva vyhradené.