Francúzsko

Všeobecné informácie

Oficiálny názov krajiny: Francúzska republika
Hlavné mesto: Paríž
Rozloha: 547 030 km?
Počet obyvateľov: 61 424 200 (v roku 2004)
Národnostné zloženie: nie je k dispozícii
Náboženstvá: rímsko-katolícke 83%-88%, protestanti 2%, židia 1%,
  moslimovia 5%-10%, neurčené 4%
Štátne zriadenie: republika
Hlava štátu: prezident
Forma vlády: semi-prezidentský typ
Štátoprávne usporiadanie: unitárny štát
Úradný/é jazyk/y: francúzsky
Mena: euro (predtým francúzsky frank FRF)

Francúzsko a Únia

Vstup do EÚ: zakladajúca krajina
Počet europoslancov: 74
Počet hlasov v Rade: 29

Špecifiká
Francúzsko patrilo medzi zakladajúce krajiny EÚ, jeho politickí predstavitelia zohrali rozhodujúcu úlohu v procese vytvárania európskej integrácie po druhej svetovej vojne. Francúzsko-nemecký motor bol považovaný za základného hýbateľa zjednocovania Európy. V nedávnej dobe vstúpila krajina rozhodujúco do vývoja integračného procesu  v súvislosti s Európskou ústavnou zmluvou. V roku 2005 voliči vo Francúzsku a neskôr aj v Holandsku dokument odmietli v referende, čím nateraz zastavili proces jeho ratifikácie.
Francúzsko je rozlohou najväčšou krajinou EÚ, rozprestierajúcou sa od Severného po Stredozemné more. Je známe svojou kuchyňou, ktorá sa považuje za jednu z najkvalitnejších v Európe a je významnou časťou kultúry a životného štýlu obyvateľov.

Praktické informácie


Trh práce : neotvorený, postupne sa otvára pre vybrané sektory
Bližšie informácie o práci : Euroinfo.gov
Univerzity : Zoznam univerzít - Ploteus


Zastupiteľstvo Francúzska v SR
Zastupiteľstvo SR vo Francúzsku


Relevantné linky
Parlament
Prezidentský úrad
CIA world fact book
Francúzsko a OECD
Francúzsko a Svetová banka


(c) 2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk. Všetky práva vyhradené.