Kozlík, Sergej


Jaroslav Paška bol do Európskeho parlamentu zvolený za Slovenskú národnú stranu. Pôsobí v rámci Skupiny Európa slobody a demokracie, kde zastáva funkciu podpredsedu.
Narodil sa 20. júna 1954 v Banskej Štiavnici. Vzdelanie získal na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, titul Inžinier architekt na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. V rokoch 1993 a 1994 bol ministrom školstva a vedy Slovenskej republiky.
Vzdelanie


Profesionálna kariéra

Politická kariéra

Zaradenie v EP

e-mail:

Linky:


(c) 2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk. Všetky práva vyhradené.