Irena Belohorská, NEIIrena Belohorská sa narodila 13.03.1948 v Piešťanoch. Vysokoškolské vzdelanie dosiahla na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Tri roky pôsobila ako lekárka v Tunise. V rokoch 1993 - 1994 bola ministerkou zdravotníctva SR. Je vydatá, má dve deti.
Profesionálna kariéra


 Jazykové znalosti

Členstvo v medzinárodných organizáciách a výboroch

Politická činnosť

Zaradenie v Európskom parlamente (2004-2009)


(c) 2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk. Všetky práva vyhradené.