CFCA

Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva AKHR, ktorá sídli v Španielskom meste Vigo, je novým orgánom Európskej únie. Vznikla v apríli 2005 po chválení Radou ministrov. Hlavným poslaním agentúry je organizovať koordináciu a spoluprácu kontrolných aktivít členských krajín v oblasti plnenia Spoločnej politiky rybného hospodárstva, ktorá bola prijatá v roku 2002 a v roku 2005 doplnená nevyhnutnou legislatívou. AKHR je nezávislý orgán, ktorý úzko spolupracuje s Európskou komisiou, členskými krajinami, regionálnymi poradnými orgánmi a s regionálnymi rybárskymi organizáciami.
Ciele AKHR:


ŠtruktúraOficiálna stránka Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva [En]


(c) 2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk. Všetky práva vyhradené.