Európsky inštitút pre rovnosť pohlaví, ktorý sídli v meste Vilnius v Litve, bol založený v roku 2006 Smernicou Rady (EC) 1922/2006. Jeho hlavným poslaním je zber, analyzovanie a sprostredkovávanie informácií o rovnosti medzi mužmi a ženami v rámci politiky Spoločenstva o rovnosti pohlaví. Úzko spolupracuje s európskymi inštitúciami a členskými štátmi.
Inštitút je zodpovedný za:


Organizácia

Stránka EK: Európsky inštitút pre rovnosť pohlaví [En]


(c) 2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk. Všetky práva vyhradené.