Karel De Gucht

Komisár pre obchod
Karel De Gucht sa narodil 27. januára 1954. Vyštudoval latinčinu a matematiku na Royal Atheneum Aalst v roku 1971. V roku 1976 získal diplom práva na Vrije Universiteit v Bruseli. Je ženatý a má dve deti.
Politická kariéra:


Komisár pre obchod
Hlavným cieľom komisára pre toto funkčné obdobie je skompletizovanie rokovaní v Doha. Pri výkone svojho mandátu spolupracuje s Generálnym riaditeľstvom pre obchod, ktoré je zodpovedné za vytváranie, implementáciu a komunikáciu obchodných politík EÚ.
Oficiálna stránka komisára De Guchta
V predošlom zložení Európskej komisie (2004-2009) zastával funkciu:

Generálne riaditeľstvo pre rozvoj má za cieľ pomáhať zmierňovať a v konečnom dôsledku aj odstraňovať chudobu v rozvojových krajinách. Najdôležitejšími agendami v tomto smere sú: podpora trvalo udržateľného rozvoja, demokracie, mieru a bezpečnosti. DG na základe článku 20 Zmluvy o EÚ iniciuje a formuluje politiku spolupráce medzi Spoločenstvom na jednej strane a rozvojovými krajinami na strane druhej. V rámci vyššej miery koherentnosti berie do úvahy geografické reálie. Primárne spolupracuje s ostatnými DG spadajúcimi pod oblasť vonkajších vzťahov.
Generálne riaditeľstvo  pre humanitárnu pomoc (ECHO) je oddelením Komisie, ktoré je zodpovedné za poskytovanie zahraničnej pomoci. EÚ (teda 27 členských krajín a Komisia) je ako celok najväčším poskytovateľom humanitárnej pomoci vo svete. Primárnym cieľom ECHO je poskytovať núdzovú asistenciu a tým čiastočne zmierňovať následky prírodných katastrof a vojenských konfliktov za hranicami Spoločenstva. Pomoc je poskytovaná tým, ktorí sa nachádzajú v núdzi a to bez ohľadu na rasu, náboženské vyznanie alebo politické presvedčenie. Od roku 1992 poskytlo ECHO humanitárnu pomoc v 85 krajinách. Na pomoc je každoročne vyčlenených približne 500 mil. eur.


(c) 2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk. Všetky práva vyhradené.