Komisárka pre rybné hospodárstvo a námorné záležitosti
Komisárka Maria Damanaki sa narodila v roku 1952 na Kréte v Grécku. Vyštudovala chemické inžinierstvo. V politike sa angažovala od študentských čias. V roku 1973 bola prvý krát zvolená do gréckeho parlamentu, bola najmladšou poslankyňou a prvou ženou, ktorá bola zvolená do funkcie podpredsedu gréckeho parlamentu. Taktiež bola prvou ženou v gréckej politike, ktorá zastávala post predsedu politickej strany. Od roku 2000 bola súčasťou Európskeho parlamentu, od roku 2010 je členkou Európskej komisie. Je rozvedená a má tri deti.
Politická kariéra


Profesionálna kariéra

Vzdelanie

Jazykové znalosti

Komisárka pre rybné hospodárstvo a námorné záležitosti
Pri svojej práci je zodpovedná za ambicióznu a komplexnú reformu Spoločnej politiky rybolovu (CEP), založenej na zelenej knihe, ktorá bola publikovaná v 2009. Reforma by mala nastaviť európske rybárstvo smerom k environmentálnej, hospodárskej a spoločenskej udržateľnosti, založenej na vedeckom poradenstve a efektivite, poskytujúce jasné perspektívy do budúcnosti. Tiež má za úlohu viesť silnejšiu a konsolidovanejšiu integrovanú námornú politiku EÚ, ktorá by mala napomôcť novým pracovným miestam a efektívne smerovať k zelenšej ekonomike.
Oficiálna stránka komisárky Damanaki


(c) 2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk. Všetky práva vyhradené.