Investičný plán pre Európu

Investičný plán pre Európu (známy tiež ako „Junckerov plán“) je hlavnou iniciatívou Európskej komisie na vyplnenie pokrízovej investičnej medzery v Európe.
Plán má tri základné piliere:


Cieľom Junckerovho plánu je podporiť investície bez toho, aby sa zvyšoval verejný dlh alebo zaťažovali národné rozpočty; zamerať sa na investície, ktoré reagujú na potreby hospodárstva a zvyšujú konkurencieschopnosť; posilniť výrobné kapacity a infraštruktúru Európy, a tak ďalej prepojiť európsky jednotný trh.


(c) 2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk. Všetky práva vyhradené.