Európsky fond pre strategické investície

Európsky fond pre strategické investície (EFSI) je hlavný nástroj Investičného plánu pre Európu.
Fond funguje v rámci Európskej investičnej banky (EIB) a má podporovať dlhodobé strategické investície s pridanou európskou hodnotou v kľúčových oblastiach ako infraštruktúra, energetika, vzdelávanie, výskum a inovácie, IKT, životné prostredie, či zdravotníctvo.
Cieľom EFSI je aj podpora projektov malých a stredných podnikov (MSP) a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou (tzv. midcaps). Financie na tento účel prerozdeľuje Európsky investičný fond (EIF), ktorý patrí pod EIB.
Základným zdrojom fondu je záruka z európskeho rozpočtu vo výške 16 miliárd € a prostriedky z EIB vo výške 5 miliárd €, čo spolu predstavuje 21 miliárd €.
Podľa odhadov Európskej komisie, by mal fond len zo základných zdrojov (21 mld. €) vygenerovať investície v celkovej výške 315 miliárd € počas troch rokov (2015 – 2018).


(c) 2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk. Všetky práva vyhradené.