Európske centrum investičného poradenstva

Európske centrum investičného poradenstva (EIAH) vzniklo v rámci Investičného plánu pre Európu.
EIAH poskytuje technickú pomoc a podporu pri identifikácii, príprave a vypracúvaní investičných projektov.
Pôsobí ako jednotné centrum technického poradenstva pre financovanie projektov v Únii. Združuje existujúce programy technickej pomoci Európskej investičnej banky a spolupracuje s národnými poradenskými centrami.
Na Slovensku pôsobí ako národné kontaktné a poradenské centrum dcérska spoločnosť Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, SZRB Asset Management.


(c) 2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk. Všetky práva vyhradené.