Abecedný filter
Príbuzné heslá

Transeurópske siete

Poslaním transeurópskych sietí je prepojiť účinným sposobom európske regióny a národné dopravné siete prostredníctvom modernej infraštruktúry. Transeurópske siete Poslaním transeurópskych sietí je prepojiť účinným sposobom európske regióny a národné dopravné siete prostredníctvom modernej infraštruktúry. sú nevyhnutnou podmienkou hladkého fungovania vnútorného trhu, pretože umožňujú slobodný pohyb tovarov, osôb a služieb.

Siete sa delia na tri oblasti.

  • TEN- Doprava, ktorého cieľom je poprepájať cestnú dopravu s riečnou, námornou a vysokorýchlostnou železničnou dopravou. Súčasťou TEN- Doprava sú aj inteligentné sposoby riadenia dopravy a satelitný navigačný systém Galileo.Galileo je projektom európskej satelitnej navigácie, ktorá je v súčasnosti v štádiu vývoja. Systém by mal po dokončení pozostávať z 30 satelitov a mal by poskytovať podobné komerčné služby ako americký GPS.
  • TEN-Energie, ktorého poslaním je zabazpečiť vznik jednotného európskeho trhu s energiou a bezpečnosť energetických tokov v EÚ.
  • TEN- Tekomunikácie, zabezpečuje rozvoj elektronických sietí a prenosu dát. TEN- Telekomunikácie sa je súčasťou iniciatívy e-Europa.Projekt budovania európskej informačnej spoločnosti v rámci Lisabonskej stratégie. Cieľom je doviesť každého občana, domácnosť, školu, úrad alebo firmu do digitálneho veku a umožniť im byť on-line.

TEN sú financované príspevkami Európskeho fondu pre regionálny rozvoj, Kohéznym fondami, Európskou investičnou bankou a Európskym investičných fondom.  

Politickým cieľom spoločnej dopravnej politiky je zabezpečiť teritoriálnu a ekonomickú kohéziu európskych regiónov. Z tohto dovodu sa stali nové členské krajiny súčasťou viacerých prioritných projektov. Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. navrhla v 2004 tridsať kľúčových trás. Jedna z nich, vysokorýchlostné železničné prepojenie sa týka aj Bratislavy, ktorá by mala byť v horizonte 2015 spojená cez Viedeň, Mníchov, Štrasburg s Parížom sieťou nemeckých ICE a francúzskych TGV.

 

Viac na:  

http://ec.europa.eu/ten/transport/priority_projects_minisite/map_en.htm

 

ec.europa.eu/ten/transport/maps/axes_en.htm

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies